Een efficiënt 2013 toegewenst!

Newtons wieg animatie intrasalesDeze metafoor, “de wieg van Newton” symboliseert onze intenties van onze dienstverlening voor 2013.

Deze metafoor heeft alles te maken met de Hoofdwet van behoud van Energie en laat zien wat de invloed is van elk onderdeel, op het uiteindelijke effect van de input. Wij willen voor 2013 ons weer maximaal inzetten om voor u het gewenste effect te realiseren. Dit is mogelijk door een gezamenlijke inzet van alle teamleden. Hoe steviger de relatie des te beter het effect zal zijn.
Ook komend jaar zetten wij ons weer optimaal in voor een efficiënte samenwerking.

Voor de liefhebber een korte toelichting van de wetmatigheid in “Newton’s Craddle”

Toelichting

De Newton’s Cradle, ofwel een uitvoering van de wieg van Newton, is gebaseerd op de gravitatiewet van Newton. Dit is een natuurwet die de aantrekking tussen verschillende lichamen omschrijft. De werking van de Giant Newton’s Cradle heeft hiermee alles te maken met de zwaartekracht op aarde.

Uitleg en vergelijkingen
U kunt zien dat het aantal ballen beweegt na impact van het aantal ballen dat vrijkomt door toepassing van de Wet van het behoud van energie en de wet van behoud van impuls.
Het is echter niet zo eenvoudig als hieronder aangegeven.

Energie
De Wet van het Behoud van Energie stelt dat de totale kinetische energie van een systeem zonder externe krachten constant blijft. Dat betekent dat de kinetische energie van de bewegende bal of ballen bij botsing de kinetische energie van de bal(len) gelijk is aan het effect aan de andere kant van de rij kogels. Op die momenten speelt de zwaartekracht geen rol.
KE = ½ mv2 = ½ MV2

Waar
KE = kinetische energie
m = de massa van de ballen wordt vrijgegeven
v = de snelheid bij inslag
M = de massa van de ballen verplaatst het andere eind
V = de snelheid van de tweede groep ballen na inslag

Vermogen
De Wet van Behoud van vermogen (=arbeid per tijdseenheid) stelt dat de totale lineaire vermogen (p) van een gesloten systeem constant is. Dat betekent dat het vermogen van de eerste bal(len) en het effect op de tweede groep van de bal(len) na botsing gelijk is aan:
p = mv = MV
Om aan te tonen dat het aantal verplaatste ballen gelijk zijn:
Lossen we op door de “v” aan beide zijden van de vergelijking te brengen:
v = MV / m
v2 = M2V2/m2

Vervang d “v2” in de vergelijking MV2/2:
MV2/ 2 = mM2V2/2m2 = M2V2/2m
=>
MV2/2 = MV2/2
M2V2/2m = MV2/2
=>
M/m = 1 of m = M

Dit betekent dat de massa van de tweede groep kogels gelijk is aan de inkomende massa. Aangezien de ballen een gelijke massa hebben, betekent dit dat hetzelfde aantal ballen de reeks verlaat als het aantal ballen dat het vermogen veroorzaakt.
Ook uit de vergelijking blijkt dat: V = v
Newton’s Cradle toont bewegingswetten, met inbegrip van de wetten van behoud van arbeid en energie. De animatie op deze pagina laat dit ook zien.