De letters van SMART staan voor:

Het begrip kwam op in de jaren 1990 onder technici en constructeurs, om hun managers te dwingen gerichte opdrachten te geven. Inmiddels is het SMART-principe een veel gebruikt en een algemeen begrip bij projectmanagement in zowel de private als de publieke sector

Specifiek – Is de doelstelling eenduidig?
Meetbaar – Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt?|
Aanvaardbaar – Is deze acceptabel genoeg voor de doelgroep en/of management?
Realistisch – Is het doel haalbaar?
smart INTRASALESTijdgebonden – Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?

Wanneer wij praten over “SMART maken of formuleren”, dan begrijpt iedereen dat de doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden geformuleerd moeten zijn.
Wat maakt de SMART-doelstellingen tot een succesformule voor uw project of organisatie?

De do’s:

 • Met de toepassing van SMART kunnen de doelen objectiever beoordeeld worden. Een SMART-doel is heerlijk concreet en de kans bestaat dat iedereen tegelijk begrijpt wat er verwacht wordt.
 • Geleverd werk kan aan de hand van reulsten in een afgeperkte tijd beoordeeld worden en mensen kunnen daarop worden afgerekend.
 • Formuleren van SMART doelstellingen maakt het te bereiken einddoel concreter en duidelijker. Ook al betreft het een lange termijn doel … dit doet er niet toe want via de kleinere doelen, blijft de gewenste richting duidelijk.
 • Als een doelstelling SMART goed geformuleerd is, kan iedereen gemakkelijk begrijpen wat de doelstelling inhoudt en de gewenste successen zijn.
 • Het benoemen van SMART doelstellingen zijn concreter, er is geen discussie mogelijk en kunnen mensen gerichter aan het werk zetten.
 • Het formuleren van SMART doelstellingen vereist zorgvuldigheid en tijd; dit raffel je niet snel af.
 • Manager met een SMART werkwijze kunnen objectiever beoordelen. Als een doelstelling niet SMART is, is objectief managen op prestatie lastiger.

De dont’s

 • formuleer met een concrete tijdsplanning, dus noem een datum en niet ‘over een jaar’
 • formuleer concrete omzetdoelen, zoals: € 10.000,- in plaats van 10% van de huidige omzet.
 • Doelen formuleren wat je wilt bereiken en niet door middel via welk middel. Misschien is het gekozen middel helemaal niet zo handig.
 • Heb je een doelstelling benoemd? Blijf deze volgen en zorg ervoor dat je deze halverwege het traject niet ‘vergeten bent. Tip: Schrijf of tip de doelstelling op en hang deze boven je bureau of bed.

Het SMART-principe is een management- of pedagogenjargon voor eenvoudig en eenduidig opstellen en controleren van doelstellingen. (bron Wikipedia 2013).