Antwoorden op “Wat is verkopen” ?

Juni 2016 -Verkopen is een vak. Een vak dat snel wordt onderschat, totdat mensen zelf iets willen verkopen. Een verkoper moet zich constant aanpassen aan de situatie die zich per dag kan wisselen.

Wat is verkopen eigenlijk en welke processen spelen zich allemaal af in dit vak?

Wat is de definitie van verkopen?

Verkopen is helpen kopen.
De kopende partij zo beïnvloeden, informeren zodat hij ongedwongen de boodschap van de verkoper accepteert. Acceptatie van de boodschap heeft alles te maken met zijn behoefte, rationeel en emotioneel.

Welke eigenschappen verwachten klanten van een goede verkoper?

smart

De regie nemen in het verkoopproces om met zijn kennis en kunde de klantvraag/behoefte SMART* samen te vatten. Dat de verkoper (eerst) goed luistert en goede vragen stelt om vervolgens zijn boodschap naadloos te laten (blijven) aansluiten op zijn emotionele en rationele behoeften. Dit gedurende het gehele verkoopproces.

Wat is het doel van de B2B klant?

Invulling van zijn behoefte, rationeel en emotioneel binnen zijn budget in relatie met de ROI.

Wat is de prioriteit in verkoop?

Misschien een open deur: 
Dat de potentiële klant MIJ sympathiek vindt bij kleine ondernemingen en ook ONS inschakelt bij ondernemingen die groter zijn circa 15 werknemers.

*) S-> Specifiek M -> Meetbaar A -> Acceptabel R -> Realistisch T -> Tijdgebonden