Assessor en Portfoliobegeleider

erkend EVC aanbieder blauwAssessor en Portfolio begeleider bij erkende EVC aanbieders.

EVC staat voor ‘Erkenning van eerder Verworven Competenties’. Dit betekent dat EVC alle ervaringen op school, werk of privé – bijvoorbeeld met verenigingswerk of vrijwilligerswerk zichtbaar maakt.

Wilt u zich weer verder ontwikkelen en scholen met een vervolgopleiding? Of wil u bij een sollicitatie aangeven waar u staat en over welke competenties u beschikt?
Via een EVC-traject kan iemand zijn kennis en ervaring officieel laten erkennen en vastleggen in een Ervaringscertificaat. De erkende assessoren verzamelen op een structureerde wijze de nodige informatie die wordt vastgelegd in een Ervaringscertificaat. Met dit certificaat toont u uw verworven competenties aan die u nodig hebt voor de gevraagde of aan te tonen nodige kennis en kunde.
Wilt u meer informatie? Bel of mail IntraSales.