Wat houden de VRAAK-criteria in?

Een EVC is erop gericht aan te tonen welke competenties/werkprocessen van de gekozen standaard u al beheerst. Alles wat u aandraagt als bewijsmateriaal wordt meegenomen in de EVC-procedure. De assessoren bekijken al het bewijs aan de hand van een aantal criteria; de VRAAK-criteria. lees verder en zie de uitleg van deze criteria.

Het is belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent, zodat u zo goed mogelijk bewijs kunt verzamelen en aandragen.

 Criterium

 Beschrijving

 Beoordeling

 Variatie

De kandidaat toont aan in meedere situaties ervaring te hebben opgedaan, of in één of twee specifieke maar gevarieerde situaties (beheersing is dusdanig dat het werkproces uitgevoerd kan worden in een andere context). Het moet niet zo zijn dat een kandidaat een werkproces 1 keer in 1 specifieke context heeft uitgevoerd en het niet zou kunnen in een andere baan.

Ervaring opgedaan in meerdere omgevingen of in een gevarieerde context (niet slechts 1 x uitgevoerd in een specifieke context). De kandidaat moet dit werkproces ook in een andere omgeving dan zijn eigen werkomgeving kunnen uitvoeren. Dit blijkt uit meerdere bewijzen (werkproces of deel van het werkproces)

 Relevantie

De bewijzen hebben betrekking op de kerntaken en werkprocessen(of deelkwalificaties) van de gekozen opleidingsstandaar & tonen aan dat de kandidaat deze beheerst en/of uitvoert. Let op: het takenpakket/de werkervaring van een kandidaat komt vaak niet 100% overeen met de onderdelen van een opleidingsstandaard.

De bewijzen die de kandidaat in portfolio, werkplekbezoek en/of portfolio heeft getoond, zijn relevant voor het aantonen van beheersing van dit onderdeel (werkproces of deel van het werkproces).

 Authenticiteit

De bewijzen hebben zonder twijfel betrekking op de kandidaat zelf. Er zijn officiële documenten en/of documenten met de naam van de kendidaat erop aangeleverd. Van een functiebeschrijving kun je bijvoorbeeld geen authenticiteit vaststellen, maar dit biedt wel handvatten om door te vragen in het interview of werkplekbezoek. De authenticiteit van documenten kunt u soms pas vastellen in het interview door de kandidaat erover te bevragen.

Het totaal aan bewijzen heeft aantoonbaar betrekking op de kandidaat. Dit kan ook blijken uit een combinatie van de diverse instrumenten (bewijsstukken gecombineerd met een interview).

 Actualiteit

Er staan data op bewijsstukken of de periode van totstandkoming is te achterhalen, zodat de assessor kan bepalen of de ervaring actueel is. Het gaat erom dat is te bepalen in hoeverre de bewijzen in de huidige context als beginnend beroepsbeoefenaar nog relevant zijn. Een ehbo-
diploma van 5 jaar geleden zonder bewijs van bijscholing is niet actueel. De norm verschilt dus per soort bewijs: een certificaat Word perfect is niet meer actueel (wordt nergens meer gebruikt), terwijl een relevant diploma ozrg na 10 jaar nog actueel kan zijn als de kandidaat sindsdien werkzaam is op dit gebied.

De getoonde bewijzen zijn actueel. Het is duidelijk dat de bewijzen betrekking hebben op ervaring en beheersing die de kandidaat op het moment van beoordeling heeft (het betreft geen verouderde kennis of vaardigheden). Beoordeel of het bewijsstuk niet ‘verouderd’ is in deze beroepscontext. Bij de meeste bewijsstukken gaan we uit van de laatste 5 jaar (betreft het uitvoeren van de taak).

 Kwantiteit

Het aantal jaren ervaring en de intensiviteit van de ervaring van de kandidaat is toereikend om te kunnen zeggen dat de competenties verworven zijn en het geen toevalstreffer of eenmalige actie betreft.

Minimaal een half jaar fulltime of een jaar parttime ervaring met dat onderdeel (werkproces).

Herkomst: EVC Centrum Nederland