Tips: voorbereiding op assessments

of bij het samenstellen van je portfolio. Tijdens een Assessment kan het criteriumgericht interview (= CGI) worden ingezet.

Dit als hulpmiddel bij de het beoordelen en Erkennen van Verworven Competenties (= EVC)

Bij een criteriumgericht interview wordt vaak de zogenaamde STARR interview methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie) ingezet. Deze methode gaat ervan uit dat de deelnemer snel het gedrag – dat hij in het recente verleden heeft vertoond –  opnieuw zal vertonen wanneer hij een vergelijkbare situatie meemaakt.

In een gesprek volgens de STARR interview-methode komen bijvoorbeeld de volgende vragen aan de orde:

Situatie

 • Beschrijf de situatie eens?
 • Wie waren de betrokkenen?
 • Waar speelde het zich af ?
 • Wat was de aanleiding?

Taak: 

 • Wat was je taak in de situatie?
 • Wat was je doel?
 • Wat was je voornemen?
 • Wat werd er van je verwacht?
 • Wat moest je doen?
 • In de genoemde situatie was ik verantwoordelijk/ heb ik uitvoering gegeven aan….

Actie

 • Wat heb je daadwerkelijk gedaan?
 • Hoe heb je dat aangepakt?
 • Wat dacht je, wat zei je, wat zag je voor je?
 • Wat was precies jouw aandeel/inbreng/rol?

Resultaat

 • Wat was het gevolg van je actie?
 • Wat was het resultaat in die situatie?

Reflectie

 • Wat ga je ermee doen?
 • Hoe kijk je erop terug?
 • Welke conclusies trek je hieruit?
 • Wat heb je ervan geleerd?
 • Wat zegt dit over jouw competenties in de genoemde situatie?